รวมศัพท์ TOEIC

ออกสอบจริง! ทีเด็ด 100 คำศัพท์ TOEIC! ลงท้ายด้วย -ion

ไหนๆๆ ใครอยากจะไปสอบ TOEIC แต่คิดว่าตัวเองยังอ่อนภาษาอยู่บ้าง?  วันนี้แหละจ้า คุณจะรอดตายแล้ว อิอิ เพราะ วันนี้แอดมินเอาศัพท์ TOEIC มาฝากแบบจัดเต็ม!!

แถมยังเป็น คำศัพท์ TOEIC ลงท้ายด้วย ion ที่ออกสอบจริงซะด้วย! ขอแอบกระซิบกันนิดนึงก่อนจะไปพบกับคำศัพท์ต่างๆว่า นอกจากคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ion จะเป็นคำนาม (noun) แล้วบางตัวยังเป็นกริยา (verb) ได้ด้วย! และทางเราขอแถมรูปกริยา (verb) ของแต่ละตัวมาให้ดูกันให้สะใจไปเล้ยยยยย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของกริยา(verb) และ การเติม suffix -ion ของคำนาม (noun) ที่เจ๋งสุดๆ !

1. function(n./v.) หน้าที่/ทำงาน

2. position(n./v.) ตำแหน่ง/วางตัว

3. objection(n.) การคัดค้าน  object(v.) คัดค้าน

4. accommodation(n.) ที่พัก/การจัดให้เหมาะสม ▶ accommodate(v.) จัดหาที่อยู่ให้

5. consideration(n.) การพิจารณา/ความเห็นใจผู้อื่น  consider(v.) พิจารณา

6. probation(n.) การทดลองงาน

7. corporation(n.) บริษัท

8. organization(n.) บริษัท/องค์กร/การจัดการ ▶ organize(v.) จัดการ

9. institution(n.) สถาบัน

10. cooperation(n.) การร่วมมือกัน  cooperate(v.) ร่วมมือกัน

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
 • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC

11. occupation(n.) อาชีพ

12. exhibition(n.) งานนิทรรศการ  exhibit(v.) แสดง/โชว์

13. explanation(n.) คำอธิบาย  ▶ explain(v.) อธิบาย

14. expectation(n.) ความคาดหวัง  expect(v.) คาดหวัง

15. evaluation(n.) การประเมินผล  evaluate(v.) ประเมินผล

16. distribution(n.) การแจกจ่าย  distribute(v.) แจกจ่าย

17. donation(n.) การบริจาค ▶ donate(v.) บริจาค

18. contribution(n.) การบริจาค/การมีส่วนช่วย ▶ contribute(v.) บริจาค/ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)

19. cancellation(n.) การยกเลิก ▶ cancel(v.) ยกเลิก

20. information(n.) ข้อมูล ▶ inform(v.) บอกข้อมูล/แจ้ง

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

21. instruction(n.) คำสั่ง ▶ instruct(v.) สั่งสอน

22. negotiation(n.) การต่อรอง ▶ negotiate(v.) เจรจาต่อรอง

23. publication(n.) สิ่งพิมพ์ ▶ publish(v.) ตีพิมพ์

24. preparation(n.) การเตรียมการ ▶ prepare(v.) เตรียมพร้อม

25. presentation(n.) การนำเสนอ  present(v.) นำเสนอ

26. promotion(n.) การเลื่อนตำแหน่ง/การส่งเสริม  promote(v.) เลื่อนตำแหน่ง/ส่งเสริม

27. participation(n.) การมีส่วนร่วม  participate(v.) มีส่วนร่วม

28. resignation(n.) การลาออก  resign(v.) ลาออก

29. qualification(n.) คุณสมบัติ ▶  qualify(v.) มีคุณสมบัติ

30. foundation(n.) รากฐาน

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

31. situation(n.) สถานการณ์/ตำแหน่งที่ตั้ง ▶ situate(v.) ตั้งอยู่/วางอยู่ที่

32. suggestion(n.) คำแนะนำ  suggest(v.) แนะนำ

33. motivation(n.) แรงจูงใจ ▶ motivate(v.) กระตุ้น

34. communication(n.) การสื่อสาร ▶ communicate(v.) ติดต่อสื่อสาร

35. consumption(n.) การบริโภค  consume(v.) บริโภค

36. compensation(n.) การชดเชย ▶ compensate(v.) ชดเชย

37. condition(n./v.) เงื่อนไข/สร้างเงื่อนไข

38. calculation(n.) การคำนวณ ▶ calculate(v.) คิดคำนวณ

39. transaction(n.) ธุรกรรม ▶ transact(v.) ทำธุรกรรม/ติดต่อทำการค้า

40. production(n.) การผลิต  produce(v.) ผลิต

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

41. prediction(n.) การคาดการณ์ ▶ predict(v.) คาดการณ์

42. introduction(n.) การแนะนำตัว/การเริ่มต้น  introduce(v.) แนะนำตัว

43. invitation(n.) คำเชิญ/การเชิญชวน ▶ invite(v.) เชิญ

44. limitation(n.) ข้อจำกัด ▶ limit(v.) จำกัด

45. mention(n./v.) การกล่าวถึง/กล่าวถึง

46. satisfaction(n.) ความพึงพอใจ ▶ satisfy(v.) พึงพอใจ

47. population(n.) ประชากร ▶ populate(v.) ตั้งถิ่นฐาน

48. pollution(n.) มลภาวะ ▶ pollute(v.) ปนเปื้อน

49. attention(n.) ความสนใจ ▶ attend(v.) ตั้งใจ

50. auction(n./v.) การประมูล/ขายโดยการประมูล

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

51. association(n.) สมาคม ▶ associate(v.) เข้าร่วมสมาคม/รู้จักกัน

52. collaboration(n.) การร่วมมือ  ▶ collaborate(v.) ร่วมมือ

53. operation(n.) การดำเนินการ/การผ่าตัด ▶ operate(v.) ดำเนินการ/ทำการผ่าตัด

54. direction(n.) แนวทาง/ทิศทาง   direct(v.) ชี้ทาง/นำทาง

55. solution(n.) วิธีแก้ปัญหา  solve(v.) แก้ปัญหา

56. specification(n.) ข้อมูลจำเพาะ  specify(v.) ระบุเจาะจง

57. transition(n./v.) การเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่าน  transit(v.) ผ่าน/ส่งผ่าน

58. construction(n.) การก่อสร้าง ▶ construct(v.) ก่อสร้าง

59. invention(n.) การประดิษฐ์/การสร้างสรรค์ ▶ invent(v.) ประดิษฐ์/สร้างสรรค์

60. investigation(n.) การตรวจสอบ/การสืบสวน ▶ investigate(v.) ตรวจสอบ/สืบสวน

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

61. concentration(n.) การรวบรวมสมาธิ/ความเข้มข้น ▶ concentrate(v.) มีสมาธิ/ใจจดใจจ่อ

62. estimation(n.) การประมาณค่า ▶ estimate(v.) ประมาณค่า/ตีราคา

63. commotion(n.) ความสับสนวุ่นวาย 

64. mission(n.) ภารกิจ

65. extension(n.) การยืดออก/การขยายออก ▶ extend(v.) ยืดออก/ขยายออก

66. commission(n.) ค่านายหน้า

67. permission(n.) การอนุญาต  permit(v.) อนุญาต

68. discussion(n.) การแลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง  discuss(v.) แลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง

69. apprehension(n.) ความกังวลใจ/ความเข้าใจ ▶ apprehend(v.) รู้สึกกังวลใจ/เข้าใจ

70. confusion(n.) ความสับสน  confuse(v.) ทำให้สับสน

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

71. conclusion(n.) ข้อสรุป  conclude(v.) สรุป

72. decision(n.) การตัดสินใจ ▶ decide(v.) ตัดสินใจ

73. division(n.) แผนก/การแบ่ง  divide(v.) แบ่งแยก

74. region(n.) ภูมิภาค

75. opinion(n.) ความเห็น

76. persuasion(n.) การโน้มน้าว  persuade(v.) โน้มน้าว

77. distraction(n.) สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ  distract(v.) ทำให้เสียสมาธิ

78. reputation(n.) ชื่อเสียง  repute(v.) ขนานนาม

79. correction(n.) การแก้ไข/การลงโทษ ▶ correct(v.) แก้ไข

80. comprehension(n.) ความเข้าใจ  comprehend(v.) เข้าใจ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

81. interruption(n.) การขััดจังหวะ ▶ interrupt(v.) ขัดจังหวะ

82. nutrition(n.) สารอาหาร

83. renovation(n.) การบูรณะซ่อมแซม ▶ renovate(v.) บูรณะซ่อมแซม

84. election(n.) การเลือกตั้ง  elect(v.) เลือก

85. location(n.) ตำแหน่งที่ตั้ง  locate(v.) ตั้งอยู่ที่

86. collision(n.) การชนกัน/การปะทะกัน  collide(v.) ปะทะ/ชน

87. acquisition(n.) การได้มา  acquire(v.) ได้มา

88. prohibition(n.) ข้อห้าม/การห้าม ▶ prohibit(v.) ห้าม

89. confirmation(n.) การยืนยัน  confirm(v.) ยืนยัน

90. interrogation(n.) การซักถาม interrogate(v.) ซักถาม

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

91. allocation(n.) การจัดสรร  allocate(v.) จัดสรร

92. rejection(n.) การปฏิเสธ  reject(v.) ปฏิเสธ

93. inspiration(n.) แรงบันดาลใจ  inspire(v.) เป็นแรงบันดาลใจ

94. session(n.) การประชุม

95. transportation(n.) การขนส่ง/การคมนาคม  transport(v.) ขนส่ง

96. hesitation(n.) ความลังเลใจ  hesitate(v.) ลังเลใจ

97. recession(n.) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ   recede(v.) ตกต่ำ

98. tension(n.) ความตึงเครียด  tense(v.) ตึง/ทำให้ตึง

99. implementation(n.) การนำไปปฏิบัติ   implement(v.) นำไปปฏิบัติ

100. recommendation(n.) การแนะนำ ▶ recommend(v.) แนะนำ

มาถึงตรงนี้แล้ว ทุกคนคงเห็นว่าคำนามที่ลงท้ายด้วย -ion  ส่วนมากมาจากการเติม -ion หลังคำกริยานั่นเป็นเพราะว่าคำเหล่านี้เป็น Word Family (ชุดคำศัพท์) เดียวกัน นั่นเอง

ซึ่งเมื่อเพิ่ม -ion เข้าไปแล้ว มักสื่อความหมายถึง “action or process (การกระทำ /กระบวนการ)” ซึ่งมักแปลว่า “การ/ความ…” 

เช่น recommend(v.) แนะนำ + -ion ▶  recommendation(n.) การแนะนำ 

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อไรก็ตามที่เจอ -ion ท้ายคำ ก็แค่ใส่ความหมาย “การ/ความ” ลงไป วิธีนี้จะช่วยขยายวงคำศัพท์ของเราให้กว้างมากขึ้นมากกก ฟันเฟิร์มเลยจ้าาาา

ปล. ใครไม่อยากพลาด ความรู้ดีๆเด็ดๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แบบนี้! กดติดตามเพจไว้ได้เลยจ๊ะ แอดมินคนงามเอาหัวเป็นประกันเลยว่าได้ประโยชน์ แถมไม่น่าเบื่ออีกด้วยนะเอ้อ เริ่ดดดดดดดดดด!

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
 • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC