รวมศัพท์ TOEICเทคนิคทำข้อสอบ TOEIC

Gerund (V.-ing) คืออะไร? ใช้กับ V. ไหนได้บ้าง?

GERUND คืออะไร?

Gerund คือ V.ing ที่มาเดี่ยวๆ ไม่มี v. to be นำหน้า (ถ้ามี v. to be นำหน้า มันจะกลายเป็นโครงสร้างของ V. แท้)

เช่น is walking = เป็น V. แท้ (โครงสร้างของ Present Continuous)

แต่ถ้า walking = Gerund

GERUND อยู่ตำแหน่งไหนได้บ้าง?

  1. Subject

เพราะว่า Gerund สามารถใช้แทน N. ได้ ก็เลยสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ N. อยู่ได้ อันแรกเลยคือเป็น Subject เช่น

 Walking 30 minutes every day is good for your health.

2. หลัง Preposition

เพราะหลัง Preposition ต้องตามด้วย N. ดังนั้นจึงสามารถใช้ Gerund แทนได้ เช่น

✅ I’m interested in writing novels.

3.  V. ชน V.

เป็นกลุ่มที่ Gerund สามารถตามหลัง V. ได้เลย เช่น

✅ The manager considers hiring more staff.

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC

VERBS ที่ต้องตามด้วย GERUND

มาถึงในข้อสอบ TOEIC กันบ้าง โจทย์ที่จะวัดเรื่องนี้ มักจะให้ตัวเลือกมาเป็น Verb หลายๆ แบบ แล้วให้เราเลือกว่าจากโจทย์ ควรใช้ V. รูปแบบไหน? เช่น

Some residents are opposed to_______ a fitness center instead of a park.

(A) to build
(B) builds
(C) building
(D) is building

ลักษณะนี้ ถ้าเรารู้ว่า ‘be opposed to’ ต้องตามด้วย Gerund ก็กา (C) ได้ทันทีเลย

เพราะงั้นเราจะต้องรู้จัก Verbs ที่มักจะตามด้วย Gerund ลองไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง!

ADMIT (ยอมรับ)
?She admitted making a mistake.

APPRECIATE (รู้สึกขอบคุณ)
?I appreciate having your advice.

CONSIDER (พิจารณา)
?I am considering investing some money.

ENJOY (เพลิดเพลิน, สนุก)
?Visitors can enjoy observing the process of candy making.

DISLIKE (ไม่ชอบ)
?The writer dislikes being criticized.

MENTION (กล่าวถึง, พูดถึง)
?He mentioned talking to the manager before he proceeded with the project.

MIND (รังเกียจ)
?I don’t mind handling the task for you.

STOP (หยุด)
?He stopped talking when the boss entered the room.

QUIT (เลิก)
?My father quit smoking last year.

RECALL (นึกขึ้นได้, นึกถึง)
?I don’t recall seeing any cars parked outside.

REMEMBER (จำได้)
?I remember meeting her at a staff party once.

RESIST (ต้าน)
?For months, the company has resisted changing its accounts system.

CONTINUE (ดำเนินต่อ)
?Most elderly people want to continue living at home for as long as they can.

KEEP ON (ทำต่อ)
?He kept on telling himself he could finish the project in time.

SPEND (ใช้ *เงิน/เวลา)
?We spent $500 fixing the washing machine.

WASTE (เสีย *เงิน/เวลา)
?I wasted 40 minutes waiting for a bus this morning.

DENY (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ)
?He denies making mistakes in the report.

DETEST (รังเกียจ)
?I detested spending two hours every day travelling to work and back.

DEFER (ยืดเวลาออกไป)
?The committee deferred making a decision until more information is gathered.

HAVE PROBLEMS (มีปัญหา)

?We’ve been having problems deciding on how much we should budget the project.

HAVE TROUBLE (มีปัญหา)

?I have trouble prioritizing my tasks.

HAVE A HARD TIME (มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก)

?We had a hard time finishing the financial report.

HAVE DIFFICULTY (มีความยากลำบาก)

?I have difficulty dealing with this particular customer.

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC

กลุ่มจำยาก

LOOK FORWARD TO (ตั้งตารอ)
?I look forward to seeing you on Wednesday.

BE ACCUSTOMED TO (คุ้นเคยกับ)
?We were accustomed to working together.

BE USED TO (คุ้นเคยกับ)
?He’s used to cycling to the office every day.

BE OPPOSED TO (ไม่เห็นด้วย)
?Some residents are opposed to building a fitness center instead of a park.

OBJECT TO (คัดค้าน)
?I object to paying that much for a second-hand fridge.

DEVOTED TO (อุทิศ)
?He’s devoted to improving his analytical skills.

DEDICATED TO (ทุ่มเท)
?The system is dedicated to processing collected data from the Internet.

ADDICTED TO (ติด)
?He’s addicted to jogging after work every day.

กลอนช่วยจำ (กลุ่มจำยาก)

ไก่กุ๊กๆ ไก่ เฝ้ารอต่อไป look forward to
ฟังให้มันคุ้นหู accustomed to, get used to ไง
ไก่กุ๊กๆ ไก่ ไม่เห็นด้วยไง จึง opposed to
อุทิศ devoted to คัดค้านให้ดู object to ไง
ไก่กุ๊กๆ ไก่ ทุ่มเทหัวใจ dedicated to
อย่าคิดติดเหล้าเด้อสู addicted to บวก
GERUND ไง

ติวเทคนิคอีกเพียบในคอร์ส KruDew ติว TOEIC! 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC