รวมศัพท์ TOEIC

จดเลย! 30 Phrasal Verbs ออก ข้อสอบ TOEIC

เคยเห็น V. ที่ชอบมีอะไรพ่วงตามมาด้วยไหม? นั่นล่ะ เขาเรียก Phrasal Verb (กริยาวลี) ลองไปดู 30 คำที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC กันเถอะ!

 

บทความนี้คัดศัพท์ Phrasal Verb หรือกริยาที่มักมาพร้อม prepo. หรืออะไรก็ตาม (แต่จะไม่ค่อยมาเดี่ยวๆ) 30 คำนี้พบใน ข้อสอบ TOEIC อยากอัพคะแนน ต้องลองไปดูความหมาย ตัวอย่างประโยค และคำที่มีความหมายเหมือน (synonym) กันเลย

Phrasal Verbs ความหมาย ตัวอย่าง คำเหมือน
Add up to (sth) รวมเป็น, เท่ากับ

Your purchases add up to $520.

การซื้อของคุณรวมเป็น 520 ดอลลาร์ค่ะ

equal
Break down พัง, เสีย

If the central heating breaks downagain, I will refuse to pay the repair bill.

ถ้าระบบทำความร้อนส่วนกลางเสียอีกล่ะก็ ผมจะไม่จ่ายค่าซ่อมแล้วนะ

malfunction, stop running, not work
Bring up เอ่ยถึง, กล่าวถึง

The meeting seemed to be going well until Charles brought up the issue of holiday pay.

การประชุมดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งชาล์สเอ่ยถึงประเด็นการจ่ายเงินช่วงวันหยุด

mention
Call (sth) off ยกเลิก

Tomorrow’s match has been called offbecause of the icy weather.

การแข่งขันนัดพรุ่งนี้ถูกยกเลิกเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็น

cancel
Come up with เกิดไอเดีย, เสนอแนะความคิด

He came up with a great idea for the ad campaign.

เขาเสนอไอเดียดีมากสำหรับแคมเปญโฆษณา

suggest, think of an idea
Count on someone พึ่งพา

You shouldn’t count on others for help.

คุณไม่ควรพึ่งพาคนอื่นๆ สำหรับการช่วยเหลือ

rely on
End up ลงท้ายด้วย, ลงเอย

After working her way around the world, she ended up teaching English as a foreign language.

หลังจากไปมาแล้วทั่วโลก เธอลงเอยด้วยการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

turn out to be
Fall behind ช้ากว่ากำหนด (กว่าที่คิดไว้)

We fell behind schedule.

พวกเราล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้

not on time
Figure out (sth/someone) ทำความเข้าใจ, หาคำตอบ

It takes most people some time to figure out new software.

คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจซอฟท์แวร์ใหม่

solve, understand
Get off ออก/ลงจากรถ (พาหนะ)

Make sure you take your belongings when you get off.

ตรวจสอบสัมภาระของคุณให้มั่นใจก่อนลงจากเครื่อง

disembark
Get on ขึ้นรถ (พาหนะ)

Show your boarding pass as you get on.

โปรดแสดงบอร์ดดิ้งพาสของคุณตอนขึ้นเครื่อง

embark
Get over (sth) ผ่านพ้นปัญหา, แก้ปัญหาได้

The company will have to close if it can’t get over the new regulations.

บริษัทต้องปิดตัวถ้าไม่สามารถผ่านปัญหากฎเกณฑ์ใหม่นี้ไปได้

overcome
Go on with (sth) ดำเนินต่อไป

Please go on with what you’re doing and don’t let us interrupt you.

โปรดทำ/ดำเนินสิ่งที่คุณทำอยู่ต่อไป อย่าให้พวกเราไปขัดจังหวะคุณเลย

continue
Go over (sth) ตรวจสอบอย่างละเอียด

We’re are still going over the details of the contract.

พวกเรายังคงตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาอยู่

Hand (sth) in ส่ง, ยื่น

Tom has handed in his resignation.

ทอมยื่นใบลาออกของเขา

submit
Keep up with ตามให้ทัน

He’s never made an effort to keep up with current events.

เขาไม่เคยพยายามตามเหตุการณ์ปัจจุบันให้ทันเลย

match, meet, be even
Leave out ละไว้, ไม่รวม

You can leave the butter out of this recipe if you’re on a low-fat diet.

คุณสามารถละเนย (ไม่ใส่เนย) จากสูตรนี้ได้ หากคุณกำลังลดน้ำหนักอยู่

omit, exclude
Look for (someone/sth) มองหา

I’m looking for a red dress for a wedding.

ฉันกำลังมองหาชุดราตรีสีแดงสำหรับงานแต่งงาน

seek
Look forward to (sth) ตั้งตารอ, คาดหวัง

I look forward to hearing from you.

ผมหวังว่าจะได้ข่าวจากคุณนะครับ

expect
Look into ตรวจสอบ

We’re looking into the possibility of merging the two departments.

พวกเรากำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรวมสองแผนกเข้าด้วยกัน

investigate
Look over (sth) ตรวจดูอย่างรวดเร็ว

I had a few minutes before the meeting to look over what he’d written.

ผมมีเวลา 2-3 นาทีก่อนประชุม เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เขาเขียนอย่างเร็วๆ

go through
Make up for (sth) ชดเชยสำหรับ

I worked extra hours to make up forthe time I had missed.

ฉันทำงานล่วงเวลาเพื่อชดเชยสำหรับเวลาที่ฉันหายไป

compensate
Put off เลื่อนออกไป

The meeting has been put off for a week.

การประชุมถูกเลื่อนออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์

postpone
Run out of หมด

She ran out of time and didn’t finish the last question.

เธอใช้เวลาหมด (ไม่มีเวลา) แล้ว และไม่ได้ทำคำถามข้อสุดท้ายให้เสร็จ

use up, deplete
Sign up สมัคร, ลงชื่อเข้าร่วม

She’s signed up for evening classes at the community college.

เธอสมัครเรียนภาคค่ำที่วิทยาลัยชุมชน

register, join
Take (sth) into account คิด พิจารณาถึง

The report does not take into accountthe problems of people who do not speak English.

รายงานไม่ได้พิจารณาถึงปัญหาของคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ

take into consideration
Take over เข้าควบคุม

He took over from Tony as head of the department last year.

เขาเข้าควบคุม (แทน) โทนี่ในการเป็นหัวหน้าแผนกเมื่อปีที่แล้ว

control, dominate
Take (sth) up เริ่มเรียนรู้ ทำอะไรใหม่ๆ

I’m not very good at golf – I only took it up recently.

ฉันยังเล่นกอล์ฟไม่ค่อยเก่ง ฉันเพิ่งเริ่มเรียนเมื่อไม่นานนี้เอง

begin, start doing (sth)
Think (sth) over พิจารณา

I’ll have to think this job offer overbefore I make my final decision.

ฉันต้องพิจารณาข้อเสนองานนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจสุดท้ายจริงๆ

consider
Turn down ปฏิเสธ

He was turned down for the job because of insufficient experience.

เขาถูกปฏิเสธสำหรับตำแหน่งงานนี้ เนื่องจากไม่มีประสบการณ์มากพอ

refuse, reject

 

คลังศัพท์ TOEIC 100 คำที่ควรรู้ 

ฝึก TOEIC Listening กว่า 1,000 ข้อ

 ฝึกทำโจทย์ TOEIC รู้เฉลยทันที! 

ตามไปเก็บ 100 ศัพท์ TOEIC ควรรู้ เพิ่มได้ที่นี่เลย >>คลังศัพท์ TOEIC ที่ควรรู้

สังเกตไหม? ว่าในช่องคำเหมือน บางทีก็เป็นศัพท์ที่เรารู้อยู่แล้ว แต่พอมาเจอแบบที่เป็น Phrasal  Verb เราจะงง แปลไม่ค่อยออก (อาจเพราะมันดูมีหลายคำรวมๆ กัน บางทีอยู่ในประโยคก็ไม่ได้เขียนติดกันด้วย) ดังนั้นพยายามท่องศัพท์ Phrasal Verb ไว้ด้วย หรือถ้าเวลาฝึกอ่าน แล้วเจอคำไหนที่น่าจะเป็น Phrasal Verb ก็ลองเช็คกับดิกชันนารีเลย วิธีนี้จะช่วยให้เราค่อยๆ จำศัพท์ได้มากขึ้นด้วยจ้า ^^

Leave a Reply