เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC

ลองดี TOEIC แนวโจทย์จริงจากห้องสอบ

? #ลองดีTOEIC ทำได้ไหม? แนวโจทย์จริง!


‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ข้อนี้บอกเลย มีเทคนิคตอบได้ใน 3 วิ! ?

[แนวโจทย์จริง!]

The Burj Khalifa — the largest building in the world — is ______ tall that you can watch two sunsets on the same day.
(A) either
(B) both
(C) neither
(D) so

 

วัด Conjunction

ข้อนี้วัดเรื่อง Conjunction แบบที่ชอบมาเป็นคู่กัน โจทย์มักจะให้ข้างใดข้างหนึ่งมา แล้วให้เราเติมอีกข้าง ดังนั้นถ้าจำได้ ก็ตอบได้แบบไม่ต้องแปลเลย

จากโจทย์ มีให้ “that” มาแล้ว ดังนั้นส่วนที่หายไปที่เป็นคู่ของ that ก็คือข้อ (D) so นั่นเอง

so…that = มากจนกระทั่ง

“ตึก Burj Khalifa ซึ่งเป็นตึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นสูงมากจนกระทั่งคุณสามารถชมอาทิตย์ตกดินได้ถึง 2 ครั้งในวันเดียวกัน”‍‍‍‍‍‍ ‍‍

เก็บโจทย์ Conjunction อื่นๆ ที่ออกบ่อยและเฉลยละเอียด คลิก

Leave a Reply