คลิปติว TOEIC

ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: การสังเกต Verb

ข้อสอบ TOEIC Part of Speech หลายคนพลาดบ่อยมาก อย่างน่าเสียดาย เพราะไม่แม่นเรื่องประเภทคำ คลิปนี้มาลองดูตัว

 

 

คำที่เป็นจำพวก Verb ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่า -en, -ate, -ify,  -ise (-ize), press, port, sign, sist, mit, pose, prove, fuse, pect, cieve, fer

เช่นคำว่า Investigate, Identify, Shorten

กลอน Verb
-en
 ได้หน้า ไม่ลืมหลัง เป็น -ate ยัง ก็ไม่รู้
โดนด่า -ify เต็มหู เอา -ise (-ize) ถูดู ก็ไม่หาย
ข่าว -press อยากทำ re- -port เอารถมาจอด ตรงป้าย -sign
นั่ง -sist -mit ชิด อับอาย คนมากมาย -pose ประจาน
อยาก -prove พิสูจน์ตัวเอง แต่ใจนักเลง con -fuse สับสน
คาดหวัง ex -pect ให้คน re- -ceive ตน pre -fer ซักวัน

ใครมั่นใจว่าท่องได้แล้ว ลองไปดูทดสอบใช้กับแนวโจทย์จริงด้านล่างเลย

We want to encourage members to _____ fully in the running of the club.

(A) participant
(B) participating
(C) participate
(D) participation

 

ตอบ (C) participate

ข้อนี้ตามโครงสร้างแล้วอยู่หลัง to และหน้า Adv. ดังนั้นต้องเป็น V. ดูตัวเลือกแล้วใช้กลอนเมื่อกี้ที่ท่องไปได้เลย เจอข้อ (C) ลงท้ายด้วย -ate เป็น V. ก็ตอบได้เลย

ฝึกทำแนว ข้อสอบ TOEIC ของจริงเพิ่มเติมได้ที่ >> ข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 3

Leave a Reply