คลิปติว TOEIC

ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: การสังเกต Noun

เทคนิคการสังเกตคำลงท้ายของ “Noun” คือให้จำเป็นกลอน ถ้าลงท้ายตามนี้ ส่วนใหญ่ 80% จะเป็น Noun ถ้าจำกลอนนี้ได้ อย่างน้อยๆ เวลาเจอข้อสอบที่วัดเรื่อง Part of Speech ก็สามารถแยก choice ได้เร็วว่าข้อไหนเป็น Noun (ยิ่งใครแปลไม่ค่อยออก เทคนิคนี้จะช่วยชีวิตได้)

 

กลอน Noun

น้อง -ant (-ance, -anse) อยาก -ence (-ense) ติด

เป็น econom -ist นักเศรษฐศาสตร์

เป็น doct  -or (-er, -ure) ก็เข้าทาง

หรือ actr -ess นางละคร

นั่ง -ship ไป admiss -ion memo -ry ทุกวัน จำไม่ไหว

ข้อสอบ difficul -ty ได้ใจ -ment ยังไงก็ไม่ทัน

ใครท่องได้แล้ว ลองทำแนวโจทย์จริงด้านล่างดูเลย

To request _________, please complete and sign one of the forms attached at the end of this page.

(A) reimburse
(B) reimbursing
(C) reimbursement
(D) reimbursed

ตอบ (C) reimbursement

จริงๆ เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเอาเทคนิคการดูโครงสร้างประโยคมาฝากด้วย แต่ตอนนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่า request เป็น v. ที่ต้องการ Obj. (ร้องขอ “อะไร” ซักอย่าง) ดังนั้นคำประเภทไหนที่จะมาเป็น Object ได้ >> ก็คือ Noun นั่นเอง ซึ่งดูจากคำลงท้ายเรารู้ได้เลย ข้อ (C) ลงท้ายด้วย -ment เป็น Noun ก็ตอบได้เลย

ฝึกทำแนว ข้อสอบ TOEIC ของจริงเพิ่มเติมได้ที่ >> ข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 3

Leave a Reply