คลิปติว TOEIC

ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: การสังเกต Adjective

 

โจทย์ประเภทวัด Part of Speech ถ้าเรารู้เทคนิค มีตัวช่วย บางทีแทบไม่ต้องแปลเลย ตอบได้ฟึ่บฟั่บๆ

ลองไปดูเทคนิคสังเกตคำที่เป็น Adjective โดยดูคำลงท้ายกัน

Adjective ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่า al, ous, ful, ble แล้วก็ ive

เช่นคำว่า general, able, Comprehensive

กลอน Adjective

-al of -ous อ้วนทุกคน กินเก่งจน -ful มากมาย

-ble นั่นนี่ จนตาลาย น่า t -ive หลาย เพราะอ้วนกลม

ท่องแม่นแล้ว ลองดูตัวอย่างแนวโจทย์จริงกันเลย

The committee soon offered a ______ plan for redevelopment and conservation in all areas of the city.

(A) comprehensive
(B) comprehend
(C) comprehensibly
(D) comprehensibility

ตอบ (A) comprehensive

ปกติในข้อสอบ TOEIC ถ้าวัดเรื่อง Adjective มักจะออกอยู่ 2 แบบหลักๆ คือแบบ “หน้า Noun” และ “หลัง V. to be/Linking Verb” ซึ่งจากโจทย์ข้อนี้ เห็นด้านหลังมี plan ที่เป็น N. แล้ว แสดงว่าในช่องต้องเป็น Adj. มาขยายคำนาม ดูคำลงท้ายตามกลอนที่ท่องมา ตอบได้ทันทีคือข้อ (A) เพราะลงท้ายด้วย -ive

ฝึกทำแนว ข้อสอบ TOEIC ของจริงเพิ่มเติมได้ที่ >> ข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 3

 

Leave a Reply