TOEIC กับการสมัครงาน

50 ตำแหน่งงานเป็นภาษาอังกฤษ! เช็คด่วน ก่อนพลาด!

📌 โครงสร้างเวลาเขียน (ผัน v. ได้) เช่น
– I work as a secretary. (พูดถึงทั่วไป เป็นความจริง)
– I am working as a secretary. (เน้นว่าตอนนี้นะ ทำงานเป็นเลขาฯ)
– I worked as a secretary. (เคยทำงานเป็นเลขาฯ ตอนนี้ไม่ได้ทำ)
– I have worked as a secretary for 3 years.
(เคยทำงานเป็นเลขาฯมา 3 ปี ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว)
– I have been working as a secretary for 3 years.
(ทำงานเป็นเลขาฯมา 3 ปี จนถึงตอนนี้ก็ทำอยู่)

😉 เอาชื่อตำแหน่ง ไปแทนที่ในโครงสร้างได้เลย
‍‍‍‍‍‍ ‍‍