ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: การสังเกต Noun

เทคนิคการสังเกตคำลงท้ายของ “Noun” คือให้จำเป็นกลอน ถ้าลงท้ายตามนี้ ส่วนใหญ่ 80% จะเป็น Noun ถ้าจำกลอนนี้ได้ อย่างน้อยๆ เวลาเจอข้อสอบที่วัดเรื่อง Part of Speech ก็สามารถแยก choice ได้เร็วว่าข้อไหนเป็น Noun (ยิ่งใครแปลไม่ค่อยออก เทคนิคนี้จะช่วยชีวิตได้)

(more…)

ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: หลักการเติม s ที่ Verb

เรื่องนี้จริงๆ เราเรียกว่า Subject-Verb Agreement คือการทำให้ Subject และVerb มันสอดคล้องกัน ซึ่งใน Present Simple Tense คนมักจะสับสนว่า Verb จะต้องเติม s หรือไม่เติมนะ? หลักการง่ายๆ เลยก็คือให้จำว่า

“ประธานมาสิ่งเดียว ยัด S รวดดดด (ยกเว้น I กับ You)”

หมายความว่า

(more…)